En l’actualitat l’Ajuntament de la Granada NO disposa de cap conveni, acord o pacte de caràcter funcionarial, laboral o sindical.