L’obertura de processos de selecció de personal es publiquen al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web municipal així com en aquest portal de transparència.

En l’actualitat NO hi ha cap procediment de contractació de personal iniciat a l’ajuntament de la Granada

Contractació de persones aturades dins del Pla Local d’Ocupació 2019-2020 de l’Ajuntament de la Granada

Contractació d’una plaça interina o laboral d’Auxiliar Administratiu i creació d’una borsa de treball

No hi ha hagut cap procés de selecció de personal durant l’exercici 2017