L’obertura de processos de selecció de personal es publiquen al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web municipal així com en aquest portal de transparència.

Convocatòria per cobrir els càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular i suplent 

*Termini de presentació de sol·licituds: 6 d’agost de 2021

Procés selectiu per una plaça de peó de manteniment adscrita a la brigada municipal en contracte de relleu

Contractació de persones aturades dins del Pla Local d’Ocupació 2019-2020 de l’Ajuntament de la Granada

Contractació d’una plaça interina o laboral d’Auxiliar Administratiu i creació d’una borsa de treball

No hi ha hagut cap procés de selecció de personal durant l’exercici 2017