L’objectiu principal de l’aprovació d’un codi ètic i de bon govern és establir els principis ètics i de bon govern que han de servir de guia per a l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que s’en deriven.

El document es basa en uns compromisos generals, compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

En aquest sentit, en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya, s’ha elaborat i posat a disposició dels ens locals un model de codi de conducta dels Alts Càrrecs de l’Administració Local.

Aquest model de Codi ètic i de bon govern que va sorgir de les entitats esmentades, és el que s’ha aprovat per als càrrecs electes de l’Ajuntament de la Granada.