En aquest apartat es poden consultar de manera individual tots els tràmits i accions disponibles pels ciutadans de la Granada per a la seva relació amb l’Ajuntament, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la tramitació electrònica i orientar a les persones que prefereixin fer-ho de manera presencial. Per tal de facilitar la implementació de la tramitació electrònica, l’Ajuntament s’ha dotat de l’eina e-Tram, que aglutina tots els tràmits de l’Ajuntament i en facilita la seva utilització.

S’inclou també en aquest apartat i de forma separada a la resta el tràmit d’accés a la informació pública, tràmit al qual la normativa de transparència hi dóna una especial rellevància.