En l’actualitat, l’Ajuntament de la Granada no disposa de cartes de serveis.