COMPETÈNCIES FISCALS 

Quan un ajuntament ho sol·licita, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona pot fer-se càrrec de realitzar gestions relacionades amb l’àmbit tributari, com ara el manteniment dels padrons dels tributs municipals, la recaptació dels tributs, la informació i assistència als ciutadans, entre d’altres tasques.

Pel que fa a l’Ajuntament de la Granada, té delegades a l’ORGT les següents gestions:

Delegacions fiscals imatge

CALENDARI FISCAL 

Anualment, es publica el calendari per a fer efectiu el pagament dels tributs municipals en període voluntari ja sigui a l’oficina de gestió tributària o bé a través de les entitats bancàries. Descarrega el calendari de pagament:

CALENDARI FISCAL 2021

CALENDARI FISCAL 2020

CALENDARI FISCAL 2018

CALENDARI FISCAL 2017