L’Ajuntament de La Granada no ha sol·licitat ni realitzat cap auditoria de comptes a dia d’avui, més enllà del compliment de les obligacions formals de tramesa d’informació econòmica als organismes corresponents.