En aquest apartat es publiquen els extractes d’acords de les Juntes de Govern Local celebrades a l’Ajuntament de la Granada des de la seva constitució al mes de juliol de 2019:

Acords adoptats per la Junta de Govern Local de la Granada