Tal i com s’explica a l’apartat d’organització institucional, l’acció del govern de la Granada es determina i gestiona a través dels diferents òrgans de govern constituïts.

Així doncs, en aquest apartat es recull el treball d’aquest òrgans de govern mitjançant les actes i documents que generen. Tanmateix, s’aporta la normativa municipal que regula el treball intern i extern de l’Ajuntament i la relació d’aquest amb la ciutadania (ordenances i reglaments municipals); es publica també la normativa i calendari fiscal de l’Ajuntament de la Granada (ordenances fiscals) i les principals normes de planejament urbanístic municipal.

També en aquest apartat es fa un especial èmfasi als plans i activitats aprovats pel govern municipal, que tenen per objectiu la millora en l’ordenació interna i externa del municipi i dels seus habitants i que afavoreixen a la ordenació social, econòmica i territorial del municipi.