En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els governs locals tenen l’obligació de facilitar tota la informació a la ciutadania de manera activa.

En concret, el títol tercer de la mateixa llei estableix el dret a la informació pública, que va més enllà de la simple publicació de la informació al portal. Aquest títol, reconeix al ciutadà (tant a títol individual com en nom o representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda) el dret a sol·licitar i obtenir de qualsevol institució pública, tota la informació que no s’hagi pogut trobar al Portal de Transparència.

En aquest sentit, obliga a les administracions a adoptar tantes mesures organitzatives com siguin necessàries per al compliment d’aquesta obligació.

Per tal de respondre les sol·licituds sorgides en aquest títol, dins l’aplicatiu destinat als tràmits municipals e-Tram, l’Ajuntament de la Granada ha normalitzat un apartat específic per a facilitar a la ciutadania l’obtenció de la informació a que es fa referència en aquest apartat.

Per tot això, en el següent enllaç podeu iniciar el tràmit d’accés a la informació pública de manera telemàtica així com us podeu descarregar el formulari de sol·licitud presencial:

Exerceix ara el dret a la informació pública